WE WPŁYWACH SPOŁECZNYCH

Niezależność natomiast może się przejawiać we wpływach społecznych. Mimo że kwestia ta jest trudna do rozwiązania ze względu na niestały charakter zakresu tych wpływów, stwierdzić można, że autonomia względna nie wprowadza więc posta­wy oderwania czy obojętności uczonych wobec konfliktów i problemów życia codziennego, lecz przeciwnie -— wiąże ich z nimi, co jest zrozumia­łe, gdyż w nauce znajdują odzwierciedlenie wszystkie potrzeby społeczne, łącznie z głosami krytycznymi na temat warunków panujących wewnątrz społeczności uczonych.Z historyczno-socjologicznego punktu widze­nia bardzo trudno sformułować ogólne wnioski, dotyczące różnych cech określających konflikt między zmonopolizowaną władzą i nauką, w ka­tegoriach absolutnych, poza wymiarem czaso­wym i społecznym.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)