WEWNĄTRZ ZESPOŁÓW

W ciągu ostatnich lat dały się zauważyć w ca­łym świecie tarcia wewnątrz wielu zespołów na­ukowych: studenci żądali pełniejszego uczestni­czenia w życiu uniwersyteckim, asystenci i inni pracownicy naukowi — pełniejszej współpracy w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłoś­ci zakładów naukowych i większych organiz­mów, jak np. akademie itd. Raz jeszcze okazało się, że twierdzenie, jakoby nauczanie było wte­dy skuteczne, gdy utrzymuje się je z dala od problemów społecznych, jest iluzoryczne.W ostatnich latach wzrastające naciski ze­wnętrzne i coraz ściślejsze podporządkowanie nauki władzy politycznej miały w wielu krajach Europy charakter w dużej mierze ideologiczny.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)