WIĘCEJ SWOBODY

Akademicy ma­ją więcej swobody. Ich prace uzależnione są od kapitału, jakim rozporządza się w danej chwili, oraz od zgody profesora kierującego departa­mentem. Stopień ich względnej swobody zależy głownie od tego ostatniego. Sytuacja ogólna przypomina w tym zakresie średniowieczne obyczaje europejskie, które uzależniały wszyst­kie młody osoby zamieszkujące obszar należący do pewnego właściciela od jego woli aż do chwi­li, kiedy nadał ten przywilej jednemu ze swych poddanych. Podobne prawo istnieje w hindus­kim świeci e naukowym; jest to przede wszyst­kim prawo przełożonego do prac naukowych je­go uczniów; nigdzie nie pisane i nie przewidzia­ne ustawowo, jest ono ropowszechnione i po­wszechnie obowiązujące.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)