WIĘKSZOŚĆ PRZYPADKÓW

W większości wypadków hinduscy ludzie na­uki me zdają sobie sprawy ze ścisłych związków nauki ze społeczeństwem. Widzą oni w nauce tylko różne dziedziny określone przez specyficz­ne metody i techniki i są przekonani, że pewne aspekty natury (wraz z naturą ludzką) znajduia początek nie w nauce, lecz w duchowości’oraz antycznych filozofiach i religiach. Tolerują więc fakt utrzymywania się koncepcji i postaw mis­tycznych, których rozprzestrzenianie się jest wynikiem teorii, że rzekomo stanowią one inte­gralną część kultury narodowej i tworzą zaporę przeciwko zgubnym wpływom cywilizacji euro­pejskiej. Takie jest podłoże postawy, jaką przyj­muje wielu naukowców i lekarzy wobec medy­cyny hinduskiej traktowanej ogólnie, a nie jako zbiór leków i sposobów leczenia, o których sku­teczności można by napisać pracę naukowa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)