WIELKIE KONCERNY

Widać to naj­wyraźniej na przykładzie USA, gdzie — trak­tując sprawę ogólnie — zauważyć można takie oto formy, jak kształcenie pracowników w in­stytucjach należących do wielkich koncernów przemysłowych (kilkumiesięczne kursy organi­zowane np. przez American Management Association) i doskonalenie w ramach uniwersyte­tów i innych szkół wyższych (głównie Graduate schools i Institutes for Advanced Study). Naj­wyższy poziom reprezentują te ostatnie, ale nie można nie doceniać wagi pozostałych instytucji: tak np. North American Aviation Corporation w ciągu 10 lat (1950—1960) przeszkoliło z górą 30 tysięcy swych pracowników.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)