WIELOKROTNE CYTOWANIE

Można ją ująć w następujących słowach: „Rząd Indii postanowił osią­gnąć te cele, zapewniając naukowcom zadowa­lające warunki pracy, honorowe miejsce w spo­łeczeństwie, uczestnictwo w opracowywaniu pewnych planów i posunięć oraz przedsiębiorąc wszelkie inne środki, które mogłyby się okazać konieczne”. Decyzję tę cytowano wielokrotnie. Rząd hinduski z myślą o nauce rozpoczął zde­cydowaną akcję rozwijając zakłady naukowe, organizując zakłady badawcze oraz zapewniając pomoc finansową i niezbędne poparcie politycz­ne, a większość wydatków pokryły władze cen­tralne. Pomoc i poparcie poszczególnych stanów i terytoriów związkowych są udzielane głównie takim dziedzinom, jak rolnictwo, leśnictwo, me­dycyna i zdrowie publiczne.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)