WIZJA NAUKI

W takiej sytuacji powstaje wizja nauki odpowiadającej nowym potrzebom społecznym, nauki tworzonej zbiorowym wysiłkiem wszyst­kich uczonych i opartej na odmiennych niż do­tychczas kryteriach oceny tego, co dla człowie­ka dobre, a co złe. Nie kwestionując potrzeby ciągłego pomnażania społecznego dobrobytu, za­kłada ona odmienną koncepcję rozwoju aniżeli ta, którą zrodziła cywilizacja techniczna oparta na zamkniętym obiegu wytworów kultury prze­mysłowej uważanych za wyłączny cel ludzkich zabiegów. Coraz częstszym pytaniom o celowość dotych­czasowej  orientacji rozwojowej towarzyszy ro­snąca świadomość, że ludzka moralność pozosta­je coraz bardziej w tyle za techniką, że pozornie postępowe hasła technokratów coraz częściej kryją ich społeczne i umysłowe zacofanie i że na koniec — przywiązanie do przeszłości nie zawsze oznacza przeszkodę w budowaniu lep­szej przyszłości, lecz przeciwnie: stanowi często nawiązanie do najpiękniejszych tradycji huma­nizmu, w ostatecznej instancji decydującego o     sensie naszej egzystencji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)