WOLNE NARODY

„Wolne narody — głosił pewien członek Konwentu — nie potrzebują kasty uczonych, których spekula­cyjne umysły błądzą po bezdrożach, w świecie snów i przywidzeń. Nauki czysto spekulatywne odrywają od społeczeństwa tych, którzy im się oddają, i ostatecznie stają się one trucizną pod­kopującą byt państw republikańskich”. Szcze­gólny charakter miał „casus Lavoisier” w at­mosferze zagrożenia łatwo rodzi się podejrzli­wość, toteż oskarżono go nie tylko o przynależ­ność do „uczonej arystokracji”, lecz i o „zdradę główną”, której mógł się (potencjalnie) do­puścić jako członek organizacji, którą opuścił jeszcze przed rewolucją. Ktoś, kto powiedział, ze „wystarczyła minuta, aby strącić tę głowę,’ ale potrzeba stulecia, aby stworzyć drugą taką samą ,  wyraził obrazowo nieodwracalność szkód, jakie wyrządzają nieprzemyślane decyzje w dziedzinie, w której ostrożność jest koniecz­nością.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)