WŚRÓD ULEGŁYCH

Wśród tych, którzy ulegają drenażowi mamy wszystkich intelektualistów, a więc ludzi inte­ligentnych i głupich, zaangażowanych ideolo­gicznie i obojętnych egoistów oraz idealistów, przy czym aktualne dane wskazują na ciągły wzrost emigracji. Po przeprowadzeniu licznych rozmów wydaje się, że najważniejszą przyczyną drenażu mózgów w krajach arabskich są warun­ki istniejące w tamtejszych wyższych uczel­niach. Rzecz jasna, istnieją też różne wpływy uboczne, jak wyobcowanie i wiele innych; jed­nakże zasadniczym powodem drenażu jest nie­mal z reguły niemożność znalezienia odpowied­nich warunków dla pracy naukowej i — co za tym idzie — przekonanie o braku perspektyw rozwoju. Dołącza się do tego brak poparcia fi­nansowego ze strony poszczególnych rządów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)