WSZYSTKIE ZASTRZEŻENIA

Z wszystkimi zastrzeżenia­mi, jakie wypływają z faktu, że wybór taki mo­że być rezultatem swoistej deformacji zawodo­wej, można założyć, że istnieją trzy najbardziej istotne problemy, które nakazują uczonym szczególną czujność i postulują zajęcie przez nich aktywnej postawy; są to:racjonalne sterowanie badaniami nauko­wymi wprzęgnięcie nauki i techniki w służbę człowieka oraz ustalenie takiej hierarchii wartości podej­mowanych badań, która gwarantowałaby dos­konalenie ludzkiego życia i współżycia.Najogólniej rzecz biorąc, wspomniane wyżej racjonalne sterowanie nauką, czyli — inaczej mówiąc — planowanie, jest instrumentem zwal­czania ujemnych skutków żywiołowości badań naukowych. Planując, staramy się zredukować do minimum rolę tego, co niemożliwe lub bardzo trudne do przewidzenia, a co mogłoby mieć ujemny wpływ na całokształt życia naukowego w kraju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)