WYJĄTKOWE JEDNOSTKI

Z drugiej strony, corocznie powstają nowe uni­wersytety lub inne wyższe uczelnie, a w 1968 r. osiągnięto liczbę 300 000 studentów. Fakultety jednak toną w intelektualnym ubóstwie i ist­nieje wiele powodów lekceważenia uniwersyte­tów. Nic więc dziwnego, że np. klasa rządząca w Libanie wybierała dwie możliwości kształce­nia swych dzieci: studia za granicą lub w jed­nym z dwóch obcych zakładów naukowych w Bejrucie, zresztą bardzo kosztownych. Podczas gdy dzieci klas średnich zdobywały wykształce­nie drogą wielkich poświęceń, to przeważająca większość ludności nie miała żadnych możliwoś­ci w lym zakresie. Oczywiście zawsze zdarzają się jednostki wyjątkowe, które przezwyciężają wszystkie trudności.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)