WYMOGI NAUKOWEJ POLITYKI

Zanim na are­nie międzynarodowej pojawiać się zaczęły pań­stwa „trzeciego świata”, konfrontacja tych dwóch modeli oraz kłopoty wynikające z ko­nieczności przystosowania się uczonych do no­wych sytuacji stanowiły motywy przewodnie nowożytnej polityki naukowej. Różne postacie antagonizmów, jakie istnie­ją pomiędzy dążeniami różnorodnych społecz– ności uczonych a państwową polityką nauko­wą, świadczą, że sytuację obecną określić moż­na jako okres przejściowy pomiędzy etapem mi­nionym — w którym dominowała skłonność do głoszenia „wolności poczynań naukowych” — a czasami, które charakteryzować się będą mniej lub bardziej daleko posuniętą synchroni­zacją potrzeb państwa i aspiracji intelektua­listów.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)