WYRAŹNE TENDENCJE

W obecnym stanie rzeczy zarysowują się wy­raźnie dwie tendencje: z jednej strony czynni­ki odpowiedzialne za całokształt naukowej poli­tyki państwa starają się zlikwidować — lub przynajmniej osłabić — różnorodne przejawy skostnienia, jakie charakteryzuje niektóre gru­py ludzi nauki, z drugiej natomiast strony, członkowie różnego rodzaju społeczności uczo­nych opierają się dążeniom zmierzającym do przetworzenia ich w „funkcjonariuszy państwo­wych”. W takiej sytuacji chodzi o znalezienie nowej formuły współegzystencji, która czyniła­by zadość demokratycznej integracji życia inte­lektualnego kraju, a równocześnie uwzględniała w szerokiej mierze zarówno potrzeby gospodar­ki państwowej, jak i specyficzność klimatu twórczości intelektualnej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)