WYSOKA RANGA UCZONYCH

O wysokiej randze uczonych w idealnym ustroju świadczy opis powrotu jed­nego z współpracowników Domu — na jego cześć przygotowano takie powitanie, które spo­tykało dotąd tylko głowy koronowane.Dla formowania się nowożytnej pozycji i oso­bowości uczonego kapitalne znaczenie miało słynne „myślę, więc jestem” Kartezjusza. Ozna­czało ono przede wszystkim radykalne odrzu­cenie tradycyjnych autorytetów, które Bacon, jego poprzednik w tym zakresie, określał jako „reverentia antiąuitatis”, której przerost hamu­je wszelki postęp; po drugie, „cogito” emancy- powało uczonego jako w pełni niezależnego członka społeczności, dzięki któremu człowiek miał stać się rzeczywistym „panem i władcą na­tury” — jak to formułował Kartezjusz.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)