WYSOKIE TEMPO POSTĘPU

Analiza in­formacji dotyczących zapotrzebowania na nowe wyniki w nauce dowodzi, że tempo wzrostu cał­kowitej liczby informacji charakteryzuje się po­dwajaniem ich masy co każde 3—4 lata, a w fi­zyce, matematyce i mechanice co każde 2—2,5 roku. W naukach biologicznych wzrost ten nie jest jeszcze tak szybki; wynika to przede wszystkim z faktu, że przedmiotem badania są organizmy żywe.Aby zapewnić wysokie tempo postępu nauko­wo-technicznego i stałą intensyfikację poten­cjału naukowego, organizatorzy nauki szczegól­ną uwagę zwracają na poziom zestawu instru­mentów naukowych i częstotliwość ich wyko­rzystania. Ta ważna zasada organizacyjnej poli­tyki nauki została sformułowana w 1965 r. przez akademika B. Patona na łamach „Izwiestii” w następujący sposób: „Zakłady naukowe i ich ba­za eksperymentalna muszą być przynajmniej trzy razy lepiej wyposażone niż zakłady prze­mysłowe”.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)