WYŻSZA ROLA CZYNNIKA

Zważywszy, że wyraźnie wzrasta rola czyn­nika współpracy intelektualnej w rozwoju sto­sunków międzynarodowych i że ten wzrost do­konuje się przy akompaniamencie coraz bardziej widocznych zmian w tradycyjnej hierarchii wartości kulturowych — na naszych oczach ro­dzi się nowa dyscyplina naukowa: socjologia międzynarodowych instytucji, będąca czymś znacznie więcej niż tylko nauką dotyczącą jed­nego z aspektów stosunków między poszczegól­nymi państwami, bo obejmuje całokształt norm regulujących postępowanie w sferze społecznoś­ci międzynarodowej.W świetle tych uwag staje się zrozumiałe zna­czenie wspomnianych wyżej czterech studiów dotyczących czterech odmiennych aspektów, ja­kie wiążą się z omawianym tu zagadnieniem: IN. storet opisuje m.in. mikrostrukturę krajowych społeczności nauki rzutując ją na szerołde tło międzynarodowego charakteru nauki, .

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)