WZROST LICZBY NAUKOWCÓW

Od kilkudziesięciu ty­sięcy pracowników nauki do ponad 3 milionów oto obraz wzrostu liczby naukowców na ca­łym świecie w ciągu naszego stulecia.Należy zwrócić uwagę na fakt, że do tego wzrostu przyczynił się znaczny wzrost liczby naukowców radzieckich. Wynosił on od 1/8 do 1/4 ogólnej liczby pracowników naukowych w świecie. W ciągu ostatniej połowy tego wieku liczba naukowców w ZSRR podwajała się co każde 6—7 lat. W roku 1914 w Rosji było około 600 naukowców (głównie wykładowców w szkołach wyższych), w roku 1940 — 98 300, a w roku 1967 — ponad 770 000. Jeśli dodamy do tego ogólną liczbę pracowników zatrudnionych w dziedzinie nauki (inżynierów, personel po- mocniczo-naukowy, techniczny), stanowi to cztery razy więcej niż liczebność podana wyżej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)