Z HISTORII NAUKI

Z hi­storii nauki znamy wiele przykładów, które można uogólnić w formie reguły: „Nauka jest wiecznie młodym organizmem, który ciągle od­nawia się, a młoda kadra naukowa jest witalną siłą tego organizmu”. W obecnych warunkach rozwoju nauki wyszkolenie dostatecznej liczby młodych doktorów nie jest sprawą wcale łatwą, ponieważ istnieją tendencje do przedłużania okresu nauczania oraz poważnego wzrostu już nagromadzonej, a także nowo powstającej in­formacji naukowej i oczywiste komplikacje pro­cesu naukowego poznania. Przejawia się to w tendencji, kltóra wywołuje niepokój, tj. w skłon­ności do zwiększania przerwy między obroną pracy kandydackiej a obroną pracy doktorskiej, która to przerwa w przybliżeniu wynosi 12—13 lat. W tej sytuacji w początkach lat sześćdzie­siątych przeciętny wiek broniących pracę dok­torską wynosił 49 lat.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)