Z PUNKTU WIDZENIA JEDNOSTKI

Z punktu widzenia jednostek nadrzędnych wszystko jest w porządku, skoro stało się za­dość wymaganym formalnościom, tym bardziej że trudno znaleźć państwo, którego struktura nie przewidywałaby istnienia organu złożonego przede wszystkim z uczonych wyposażonych w prawo decydowania o finansowaniu nauki. Moż­na by co prawda zawsze podać w wątpliwość trafność i wszechstronność informacji stanowią­cych podstawę dyskusji poprzedzającej ustano­wienie planu, ale okazuje się, że istotne kłopoty zaczynają się dopiero w następnym stadium pla­nowania, tj. wówczas, gdy dochodzi do podziału zadań i funduszów pomiędzy poszczególne re­sorty i najważniejsze jednostki badawcze, gdyż jest publiczną tajemnicą, że najważniejszą rolę odgrywają tu nie względy rzeczowe, lecz tzw. „niewidoczne kolegia”, czyli wzajemny układ stosunków będący wynikiem wzajemnych po­wiązań, wpływów i zależności, zakulisowych opinii itp.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)