ZA CZASÓW STAROŻYTNYCH

Choć już od czasów starożytnych znano różnorodne formy „podziału pracy” intelektu­alnej — wystarczy przypomnieć arystotelesow- skie Liceum i aleksandryjskie Muzeum — jed­nakże były one bardzo nierozwimięte i długo je­szcze dość prymitywne.Wielkie, niekiedy podziwu godne odkrycia — jak np. pomiar południka przez Eratostenesa w III w. przed n. e. — dokonane zostały przede wszystkim dzięki zdolnościom indywidualnym oraz niezwykłej pomysłowości uczonych, którzy dysponowali bardzo niedoskonałymi instrumen­tami i mieli do pomocy nie zawsze wykształco­nych współpracowników. Jeszcze Kopernik po­sługiwał się tymi samymi narzędziami co Ptole­meusz, a Galileusz własnoręcznie skonstruował swą słynną lunetę.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)