ZABEZPIECZENIE ROZWOJU

Znaczna część najwyżej kwalifikowanych pracowników naukowych w ZSRR skupiona jest w ośrodkach akademickich. Koordynując i kie­rując podstawowymi i teoretycznymi badaniami w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych w skali całego kraju, Akademie Nauk mają co­raz większy wpływ na formowanie i realizację strategicznej doktryny nauki w ZSRR, a także na zabezpieczenie rozwoju najbardziej perspek­tywicznych kierunków w nauce. Tu też szkoli się duża część tych pracowników naukowych, którzy w przyszłości zasilą personel czołówki naukowej. Więcej niż połowa prac doktorskich i kandydackich w ZSRR jest oceniana i aprobo­wana w akademickich zakładach naukowych. Czołowi pracownicy naukowi zatrudnieni w Akademiach Nauk są najbardziej wykwalifiko­wanymi członkami rad naukowych, ekspertami i doradcami w szerokiej sieci zakładów nauko­wych w ZSRR i wywierają zdecydowany wpływ na poziom i kierunki ich działalności.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)