ZAKORZENIONA NAUKA

Nowoczesna nauka została mocno zakorzenio­na w Japonii w trzecim etapie (1868—1889). Te­raz dopiero nauka japońska przeszła całkowitą metamorfozę: od gąsienicy do motyla. W Uni­wersytecie ^ Tokijskim, który był podówczas głównym ośrodkiem naukowym, wielu profeso­rów zagranicznych zaoferowało swą współpracę japońskim uczonym. Bansho-Shirabe-Sho, utwo­rzona w roku 1857, zmieniła szereg razy swą oficjalną nazwę, zanim uznana została jako Uni­wersytet Tokijski. Kolejna zmiana nazw była skutkiem gwałtownych przemian w systemie rządowym, administracyjnym i systemie szkol­nictwa w okresie przed i po restauracji cesar­stwa w roku 1868. Uniwersytet w Tokio jako taki utworzony został w dniu 12 kwietnia 1877 roku, w wyniku połączenia kilku uczelni, na któ­rych wykładano głównie nauki przyrodnicze techniczne.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)