ZAKRES NAUCZANIA

Także więc i w tym zakresie istnieje potrzeba daleko posuniętej koordynacji pomię­dzy polityką naukową reprezentowaną przez or­ganizacje międzynarodowe z jednej i minister. Była to pierwsza w Japonii szkoła wyższa lansująca naukę zachodnią. Liczba pierwszych studentów tej szkoły wyniosła 191; byli to synowie samurajów, stanowiący bezpośredni poczet szogunatu. Głównym językiem, ja­kiego uczono, był tam flamandzki, ale już w tym czasie wykładano również w niewielkim stopniu angielski.Zakres nauczania zawierał przyrodę i tech­nikę, astronomię, geografię, fizykę, matematy­kę, chemię, mechanikę i rysunek. Instytut ten rozrósł się i przekształcony został w Tokijski Uniwersytet Narodowy, utworzony oficjalnie przez rząd Meiji, z wydziałami prawa, literatu­ry i nauk ścisłych.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)