ZAKRES PROCESU NAUCZANIA

W zakresie procesu nauczania te dezyderaty przybierają postać po­stulatów „pedagogicznego wyzwolenia”, które prowadzi nie tylko do odmłodzenia ciała peda­gogicznego zatrudnionego w uczelni (np. wiek rektora i dziekanów uniwersytetu w Bremie nie przekracza 40 lat), ale przede wszystkim — co z naszego punktu widzenia najważniejsze — do współdziałania studentów w zarządzaniu uczel­nią. Na zorganizowanej przez UNESCO w sierp­niu 1970 r. w Oslo konferencji poświęconej orga­nizacji szkół wyższych jeden z referatów inosił tytuł. Konieczność udziału studentów w zarzą­dzaniu wyższą uczelnią; wiadomo np., że projek­towana ostatnio gruntowna reforma uniwersy­tetów włoskich przewiduje, że w skład rady ma­jącej stanowić najwyższą władzę każdej uczel­ni wejdzie tylko 50% profesorów i wykładow­ców, za to aż 25% studentów, 15% asystentów i doktorantów i 10% pracowników bibliotek i administracji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)