ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNE

Zapotrzebowanie społeczne („zamó­wienia” ekspertów, prace badawcze itd.) stwarza tylko część zadań nałożonych na naukę. Istnieją też zamówienia wewnętrzne (wynikające z sa­mego procesu opracowywania badania nauko­wego), które odgrywają decydującą rolę w bada­niach podstawowych. Jest rzeczą naturalną, że liczba zamówień społecznych jest coraz większa.Względna autonomia, o której była tu mowa, obejmuje kilka poziomów: poziom ekonomiczny, stosunków instytucjonalnych i politycznych między zespołami naukowymi i innymi organi­zacjami oraz stosunków ideologicznych. Pisa­łem tylko o stosunkach politycznych i ideolo­gicznych, lecz nie oznacza to bynajmniej, że au­tonomia względna nie ma znaczenia w innych dziedzinach. Należy ponadto odróżnić kilka stop­ni autonomii, podobnie jak odróżniamy kilka stopni zależności.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)