ZASADA NIEZACHWIALNOŚCI

Zasada niezachwialności, podobnie jak i każ­dy inny dogmat, jest nie do przyjęcia w nauce. Naprawdę twórcza działalność naukowa wyro­sła na tradycji prometeuszowskiej i legendarne­go eppur si muove Wyraził to Karol Marks we wstępie do Kapitału, pisząc, że nauka nie liczy się z przesądami opinii publicznej.Nauka przedstawia racjonalny obraz świata, wysoko zróżnicowany, bogaty w możliwości konfliktu, a jednocześnie jednorodny. Zmono­polizowana władza – przeciwnie — usiłuje przedstawić to, co można by określić jako ma­giczny obraz świata. Stąd rola klimatu ideolo­gicznego jest podobna do specyficznej funkcji całokształtowi postrzeganych przez nas zjawisk religii, określonej przez Maxa Webera: nadać sens wspólny, a potem dostosowywać do niego nasze doświadczenia.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)