ZBLIŻONY CHARAKTER

Zbliżony charakter mają przedsiębrane w NRF próby intensyfikacji studiów uniwersytec­kich powiązane z tendencją ich skrócenia  oraz skłonność do rozbudowywania systemu studiów podyplomowych. Kształcenie podyplomowe zdaje się być nierozdzielnie związane z krótkim czasem trwanie studiów podstawowych, im stu­dia te trwają krócej, tym bardziej imperatywna jest konieczność szkolenia podyplomowego. Tak np. w Anglii, gdzie przeciętny okres trwania studiów wynosi 3 lata, kształcenie podyplomowe jest zasadą niemal powszechnie przyjętą. Zbli­żony system istnieje we Francji, gdzie ciągle trwa reorganizacja całego systemu studiów, lecz gdzie specjalna komisja rządowa w opublikowa­nych Reflexions pour 1985 przewidziała dla wszystkich absolwentów wyższych uczelni stu­dia podyplomowe.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)