ZGODNIE Z POWIEDZENIEM

Zgodnie ze znanym powiedzeniem P. Kapicy — „Na sztandarze nowożytnej nauki jedno słowo winno być wypisane wielkimi lite­rami: «organizacja»” — sztab uczonych, pracu­jących w różnych instytucjach Akademii Nauk Związku Radzieckiego, starał się wypracować takie metody zarządzania procesami życia na­ukowego w kraju, które — jak pisze Genadij Dobrow — zmierzają do maksymalnego wzmo­żenia efektywności badań przez skoncentrowa­nie wysiłków w obrębie ośrodków naukowych, gwarantujących owocność wszelkich poczynań intelektualnych i — co więcej — dających naj­większe możliwości powiązania ich z gospodar­ką krajową.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)