ZGRUPOWANIE CECH

Jeśli pokusimy się o zgru­powanie tych cech po to, aby stworzyć model abstrakcyjny, to nie możemy pominąć wszyst­kich metodologicznych ograniczeń stąd wynika­jących. W ten sposób opracowany model może tylko pomóc w odszukaniu wskazówek pozwala­jących z większą dokładnością na zrozumienie danych wysnutych z doświadczeń. Zacznijmy od stwierdzenia, że władza monopolistyczna prze­kłada działanie nad refleksję, praktykę nad teo­rię, realizację nad projekt. Jest to zrozumiałe, gdyż plany, projekty i teoria są liczniejsze niż praktyczna realizacja. Prócz tego wiadomo, że więklszość planów, projektów i pomysłów nie zgadza się z działaniem praktycznym trakto­wanym jako całość, zwłaszcza gdy zostały one odpowiednio wyselekcjonowane i zinterpreto­wane.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)