ZMIANA W DZIEDZINIE PRZEMIAN

Oznacza to — zda­niem Bodina — „Istotną zmianę w dziedzinie przemian obejmujących hierachię zawodów: «czynić» znaczy obecnie więcej niż «wiedzieć*, opinie uogólniające ustępują miejsca czynnoś­ciom specjalistycznym, a wytwarzanie dóbr ce­nione ;jest wyżej niż umiejętność rozumienia świata” .Kiedy posługujemy się dziś pojęciem „społecz­ności uczonych”, mamy zazwyczaj na uwadze grupę osób uprawiających zawód naukowy lub naukowo-techniczny, przy czym elementem sca­lającym jest pewien zespół zagadnień łączących przedsiębiorczość intelektualną szeregu osób. I chociaż oba te aspekty wiążą się ściśle ze sobą w każdym poszczególnym przypadku, to jednak zawsze niemal odróżnić można odmienne rysy „janusowego oblicza” tych społeczności: albo widzi się w nich zespół osób stanowiących od­rębną grupę społeczną, albo traktuje się je jako swoistą grupę intelektualistów, której zadaniem jest wykonywanie określonej działalności nau­kowej.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)