ZNANE TRUDNOŚCI

Przy wszyst­kich znanych trudnościach i deformacjach zwią­zanych z wnioskowaniem na podstawie danych statystycznych, powyższe dane mają wymowę jednoznaczną. Już jednak porównywanie, na podstawie danych z tego samego źródła, ilości kobiet studiujących na wyższych uczelniach za­ciemnia powyższy obraz, gdyż wśród krajów szczycących się najwyższym na świecie procen­tem studentek (z górą 40% ogółu studiujących) figurują zarówno Finlandia, Francja i Luksem­burg, jak i ZSRR, Węgry i Bułgaria.Przeciwko wspomnianym wyżej zasadom re­krutacji zmierzającej do poszerzenia jej bazy społecznej można wysunąć szereg zastrzeżeń, zwracając np. uwagę, że traktuje się ją czasem jako swego rodzaju wymiar społecznej spra­wiedliwości lub też, że NRF zdołała osiągnąć wysoki standard życoiwy mimo tego, iż w 1962— —3 r. tylko 6% studentów tego kraju pochodziło ze środowiska robotniczego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)