ZORGANIZOWANA SPOŁECZNOŚĆ

Kiedy w 1725 r. Piotr Wielki zakładał w Petersburgu Akademię Nauk — jedną z wielu tworzonych wówczas tego rodzaju instytucji — wiązano z tym wydarzeniem wielkie nadzieje, choć nie brakło też rzeczników prymatu uniwer­sytetów w życiu naukowym Rosji. Te sprzecz­ne poglądy utrzymywały się przez całe następne stulecie, a zwolennicy nauki uniwersyteckiej uzyskali wówczas szereg argumentów: oto pier­wotnie ,,praktyczna” orientacja Akademii w la­tach trzydziestych XIX w. uległa zmianie na „teoretyczną”, co nastąpiło akurat w czasie, gdy przemysł (w dużym zresztą stopniu opanowany przez kapitał cudzoziemski) zgłaszał zapotrze­bowanie odmiennego rodzaju. Niedługo potem, bo w 1863 r., reforma szkolnictwa przyniosła uniwersytetom wiele korzyści i stała się podsta­wą ich dalszego rozwoju.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)