ZWIĄZEK Z ROZWOJEM EKONOMICZNYM

Pokrywa się ona z rezolucją afry­kańskiej konferencji naukowej w Lagos  — wi­dzimy wyraźnie, w jaki sposób prawidłowo po­jęta nowożytna polityka naukowa stać się może instrumentem stymulującym tworzenie się śro­dowisk intelektualnych w krajach rozwijają­cych się.Rozwój społeczności uczonych Trzeciego Świata i jej związek z rozwojem ekonomicznym i społecznym tych krajów zależy od szeregu czynników, wśród których na plan pierwszy wy­suwają się takie, jak historia, obszar, ludność oraz ewolucja społeczna i polityczna. Specja­lista od tych spraw stwierdza , że przeszczepie­nie nauki europejskiej na teren krajów nieeuro­pejskich (nie posiadających tradycji nauki no­wożytnej) dokonuje się w trzech etapach: w pierwszym — kraj ten dokonuje wyboru źródła, z którego czerpać zamierza inspirację, w dru­gim — rodzi się nauka kolonialna, w trzecim — powstaje rodzima kultura naukowa.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Zamieszczam tutaj wiele artykułów, które tworzę z pasji! Zapraszam do czytania o szydełkowania, robieniu na drutach oraz innych rodzajach hobby stworzonych specjalnie dla Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)